FÖRETAGS- OCH FÖRENINGSFLAGGOR

En företags- eller föreningsflagga som vajar för vinden är en oslagbar
reklampelare. En företagsflagga kräver, till skillnad mot t.ex en skylt,
inget bygglov vare sig den sitter på en fasadstång eller en stång
på marken.
Vi tillverkar din flagga med största omsorg efter dina egna önskemål.
Naturligtvis ställer vi också upp med ett designförslag till flagga.
Kontakta oss!

Företag/förening  
Org. nr.  
Namn  
Adress  
Postnr.  
Ort  
Telefon  
Fax  
E-post  

Liggande
Passar Flaggstång Stående

120x200 cm
150x240 cm
180x300 cm

200x120 cm
240x150 cm
300x150 cm

Annan storlek  
Färg på flaggbotten  
Antal tryckfärger  
Antal flaggor